Modem BayCom
   Modem baycom AVT 226 Elektronika praktyczna 10/95
\Wstecz  \Kontakty  


Opis Układu

Opisywany układ umożliwia odbiór i nadawanie emisją Packet Radio przy współpracy ze wszystkimi komputerami PC oraz programami BayCom, SP, GP, FlexNET bez konieczności stosowania dodatkowego zasilania (do zasilania wykorzystuje się przetworzone sygnały pochodzące z portu RS232). W urządzeniu zastosowano dwa układy scalone TCM 3105 (układ już nie jest produkowany), W tej konstrukcji wykorzystywany jest do modulacji i demodulacji sygnału audio z toru radiowego. Drugim układem jest MAX 232 - znany dwukierunkowy konwenter sygnałów złącza RS na sygnały TTL (nadajnik/odbiornik interfejsu RS 232). Głównym elementem jest układ TCM3105. Jest to uniwersalny jednoukładowy modem FSK (ang. Frequency Shift Keying). Przystosowany jest on do pracy z protokółem V23 i jest w pełni odwracalny, co umożliwia jednoczesne wykorzystanie obu kanałów nadawczego i odbiorczego W skład układu wchodzą cztery zasadnicze bloki:
 1. Nadajnik- w jego skład wchodzi modulator FSK, filtr nadajnika i wzmacniacz. Modulator jest programowalnym syntezerem częstotliwości, dostarczającym częstotliwości wyjściowe w standardzie Bell 202 Uzyskiwane częstotliwość są wynikiem zmiennego podziału częstotliwości wzorcowej 4,4336 MHz dla prędkości 1200 baud.

 2. Odbiornik - służy do demodulacji sygnału analogowego doprowadzonego do wejścia RXA z toru odbiorczego radiotelefonu. Głównym zadaniem odbiornika jest zamiana odbieranych częstotliwości na napięcie, a raczej stany logiczne standardu TTL (0V ; +5V). W jego skład wchodzą: wzmacniacz odbieranego sygnału, korektor opóźnień, filtr, ogranicznik, demodulator, filtr wyjściowy i dyskryminator. Standard odbiornika określaną stany na jego wejściach (TRS, TXR1 i TXR2).

 3. Detektor nośnej - jego zadaniem jest sprawdzenie czy na danej częstotliwości pasma nikt aktualnie nie nadaje

 4. Układ czasowy i sterujący: dodatkowe układy korygujące zniekształcenia fazowe. Ponadto w skład odbiornika wchodzą poprawiające jego parametry trzy dodatkowe układy:

  • automatycznej regulacji wzmocnienia
  • regulacji poziomu detekcji nośnej
  • regulacji poziomu zniekształceń dla optymalizacji przetwarzania


Częstotliwość zegarowa układu stabilizowana jest za pomocą rezonatora kwarcowego 4,43361MHz. Minimalna wartość tego rezonatora nie powinna być mniejsza niż 4.433 MHz, zaś maksymalna nie większa jak 4.434 MHz. Pozostałe elementy - dwa tranzystory małej mocy i układ scalony US1 MAX232 - służą do dopasowania poziomów napięć na wejściach. MAX232 jest podwójnym nadajnikiem/odbiornikiem interfejsu RS 232 na poziom TTL. Dla wtyku SUB-9 zastosowanego w modelu, na poszczególnych nóżkach występują następujące sygnały:
 • 3 - TXD, wyjście taktu do zasilania (2)
 • 4 - DTR, dane nadawane ± 10V (20)
 • 5 - GND, masa (7)
 • 7 - RTS przełączanie na nadawanie (PTT): - 10V dla RX, +10V dla TX (4)
 • 8 - CTS, dane odbierane (5)

W nawiasach podane są numery odpowiadające wtykowi złącza SUB-25. Układ MAX232 wymaga pojedynczego napięcia zasilania +5V i zawiera dwie przetwornice (konwentery) dostarczające napięcia ± 10V. Układ scalony US3 78L05 służy do stabilizacji napięcia zasilającego modem. Pobór prądu przez układy może się wahać w zakresie 5...10mA i z tego względu zasilanie jest pobierane bezpośrednio z komputera (sygnały TXD, DTR, RTS) i poprzez sumator diodowy D1...D3 podawany na wejście stabilizatora 5V - US3. Przełączanie RX / TX (PTT) jest dokonywane automatycznie - sygnałem z portu RS232 (RTS), do tego celu wykorzystuje jedną parę nadajnika/odbiornika układu MAX232 oraz tranzystor Q2. Elementy C6 i D4 stanowią układ zabezpieczający nadajnik radiotelefonu. Ich zadaniem, w razie zawieszenia się komputera jest wyłączenie nadajnika po upływie 30 sekund. W trybie nadajnika jedynce logicznej odpowiada 1200Hz zaś zeru logicznemu 2200Hz Uformowany sygnał m.cz. podawany jest poprzez potencjometr RN2 na wejście mikrofonowe nadajnika radiotelefonu.


Montaż i uruchomienie

Po wlutowaniu wszystkich elementów, należy bardzo dokładnie sprawdzić jakość połączeń a w szczególności styki złącza DB9, zwarcie mogły by uszkodzić port szeregowy. Pierwszą czynnością przy uruchamianiu jest kontrola napięcia zasilania. Napięcie między nóżką 15 a 16 układu MAX232 lub 9 a 1 układu TCM3105 powinno być jak najbardziej zbliżone do wartości 5V. Przed uruchomienie należy jeszcze ustawić suwak potencjometru RN1 w pozycji środkowej, czyli tak aby napięcie na pinie 7(RXB) układu TCM3105 wynosiło 2,75V. W przypadku problemów z odebraniem pakietów, napięcie należy skorygować i ustawić doświadczalnie w granicach od 2..3V. Potencjometr RN2 ustawiamy na taką wartość, aby podczas nadawania próbnych pakietów uzyskać właściwe wysterowanie toru audio nadajnika (dewiację) i nie spowodować zakłóceń w sąsiednich kanałach.

Podczas odbioru modem wymaga właściwego ustawienia blokady szumów (SQUELCH) w radiotelefonie. Blokadę szumów musimy ustawić w pozycji minimalnej, tak aby włączała się tylko jak nikt nie pracuje, większe poziom ustawienia blokady szumów może uniemożliwić pracę odleglejszych stacji. Obecność emisji cyfrowej Packet Radio można łatwo rozpoznać "na słuch" po charakterystycznym dźwięku.

Opisany układ został praktycznie wypróbowany przy współpracy z radiotelefonem Standard C558 oraz dodatkowo dokładnie przetestowany przez warszawskiego krótkofalowca SP5QIK na wielu dostępnych komputerach.
SchematWykaz elementów

Rezystory
 • R1, R5, R7: 33kohm
 • R2, R3, R8: 15kohm
 • R4: 10kohm
 • R6: 100kohm
 • R9: 2,2kohm
 • RN1, RN2: 10kohm
Kondensatory
 • C1, C2: 33pF
 • C3, C11, C12: 100nF
 • C4: 22µF
 • C5: 220µF
 • C6...C9: 10µF
 • C10: 10pF
Półprzewodniki
 • US1: MAX232
 • US2: TCM 3105
 • US3: 78L05
 • Q1, Q2: BC548
 • D1...D4: 1N4148
Pozostałe
 • X: 4.4336 Mhz
 • DB9 (wytk leżący do druku)
 • DIN5 (gniazdo 5 pin do druku)
 • Laminat AVT-226

   Copyright © by Top-Audio ™ 1992-2002